Používate IKT alebo Iba Klasickú Tabuľu?

„Ak ľuďom ukážete problémy a zároveň riešenia týchto problémov, budú konať.“ (Bill Gates, zakladateľ spoločnosti Microsoft).

Ponáhľame sa v dnešnej rýchlej dobe počítačov. Nasadená rýchlosť je taká vysoká, že si ju niektorí učitelia vôbec nevšimli. Vo svojom príspevku sa pokúsim pomenovať niektoré dôvody nedostatočného využívania IKT (informačných a komunikačných technológií) vo vyučovaní a v súlade s citovanou filozofiou Billa Gatesa uvediem zopár konkrétnych príkladov ich využitia.

Hlavné objektívne príčiny, pre ktoré IKT prenikajú do škôl dosť pomaly, sú podľa môjho názoru dve:

  1. Chýbajúci hardware (počítače a ostatné fyzické príslušenstvo). Nie že by žiadny hardvér na školách nebol, problémom je však jeho vek. Pol roka znamená v IKT jednu generáciu.
  2. Ak aj nový hardware je k dispozícii, chýbajú školenia k softvéru (programovému vybaveniu). Bez softvéru je počítač iba zavadzajúcim objektom. V dnešnej dobe sú podľa môjho názoru chýbajúce školenia k softvéru omnoho akútnejším problémom ako nedostatok počítačov a ostatného hardvéru. Papierový či elektronický manuál jednoducho nestačí. Najmä staršia generácia učiteľov jednoducho potrebuje človeka, ktorý im predvedie prácu s programom a jeho možné využitie na vyučovaní a odpovie na ich otázky primeraným jazykom (v im známej slovnej zásobe a terminológii).

Subjektívne príčiny nedostatočného využívania IKT sú pri každom učiteľovi svojím spôsobom jedinečné. Osobne si však myslím, že väčšina subjektívnych dôvodov má svoj pôvod v už spomenutej absencii školení k softvéru. Ak učiteľ nemá dostatočné teoretické vedomosti a praktické skúsenosti, jednoducho nedokáže so softvérom pracovať a už vôbec nie vytvárať v ňom niečo zaujímavé. V praxi to potom často vyzerá tak, že žiaci svoj nezáujem vyjadrujú vyrušovaním a učiteľ stráca motiváciu ďalej pracovať so softvérom alebo s počítačmi vôbec – veď aj tak to žiakov nebaví. Našťastie sa nájdu aj silné povahy, ktoré sa z vyrušovania žiakov poučia (napr. zistia, prečo to žiakov nezaujíma) a vzdelávajú sa ďalej. Získajú tak dostatočné teoretické vedomosti aj praktické skúsenosti s jedným alebo viacerými programami (povedzme s MS Wordom, MS PowerPointom a s nejakým prehliadačom internetových stránok). To však nestačí. Počítač je potrebné vnímať komplexne. Keď ho budem používať iba na prácu s programami, ktoré ovládame, je to síce krok vpred, no z dlhodobého hľadiska aj obmedzovanie možností.

Vysvetlím to na príklade: učitelia oceňujú, keď si žiaci spracujú svoje prezentácie napr. v MS PowerPointe. Ale keď si chcú písať poznámky na notebooku, to už nám vadí. Prečo? Chýba nám komplexné vnímanie možností počítača. A to sa dá odstrániť iba tak, že si neustále budeme obnovovať prehľad o možnostiach, ktoré nám IKT poskytujú. Keďže vývoj v informatike je pomerne rýchly, musíme aktualizovať pomerne často. Jedným z najlepších zdrojov je určite internet, preto je dobré pravidelne sledovať stránky venované predmetu, ktorý vyučujeme.

Jednou z ciest, ako riešiť uvedené problémy, je ukázať konkrétne príklady. Tu by som rád upriamil pozornosť kolegov na užitočný program Hot Potatoes (Horúce zemiaky). Nájdu ho na adrese hotpot.uvic.ca. Program (a všetko, čo v ňom vytvoríte) je šírený zadarmo v rôznych jazykových mutáciách (napr. slovenčina, angličtina, nemčina, ruština, francúzština…). Možno v ňom vytvárať úlohy rozličných typov: dopĺňanie chýbajúceho textu, priraďovanie možností, úlohy s krátkymi odpoveďami, ale aj krížovky, a to všetko v rôznych jazykoch. Žiaci odpovedajú v internetovom prehliadači, takže kompatibilita je vyriešená perfektne. Program je vhodný prakticky na každý predmet, v ktorom treba overovať vedomosti.

Ďalším užitočným príkladom využitia IKT vo vyučovaní je projekt Tabuľa @ esslm.sk. Nájdete ho na stránke esslm.sk/tabula. Zatiaľ čo Hot Potatoes je „offline program” (t. j. nevyžaduje pripojenie na internet), v prípade projektu Tabuľa ide o tvorbu online poznámok. Pripojenie na internet je teda nevyhnutné. Využíva sa tu text, obrázkové návody a videonávody. Na uvedenej stránke nájdete poznámky k predmetu informatika, no podobne je možné spracovať ľubovoľný predmet. Pekné ukážky možno nájsť napríklad na internetových stránkach jurajsabol.sk (úžasne spracovaná slovenčina), ucimeprezivot.spaces.live.com (všeobecne o učení toho, čo naozaj treba pre život). A vďaka službám ako Microsoft Windows Live nie je ani nutné mať hlbšie znalosti o tvorbe webových stránok.

Na záver by som rád zdôraznil, že ak nebudete aj sami skúšať (niekedy aj systémom pokus-omyl), iba ťažko budete v tejto oblasti napredovať. Želám vám veľa úspechov, ale aj zopár neúspechov, aby ste vždy mali na čom pracovať!

Tento článok som napísal pre časopis Dobrá škola (1. ročník, 5. číslo).


Comments

Jedna odpoveď na na “Používate IKT alebo Iba Klasickú Tabuľu?”

  1. Toto je skúšobný komentár, ktorý slúži na overenie funkčnosti.

Vyjadrite váš názor v komentári…

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.