WebSupport

Už dlho som chcel pracovať pre spoločnosť WebSupport (WS). Totiž s WS spolupracujem ako spokojný zákazník vyše 10 rokov, a tak som začal premýšľať, aké by to bolo, keby som s WS spolupracoval aj ako zamestnanec. Podarilo sa mi to na pozícii externý Technical Writer. Píšem teda technicky zamerané návody do znalostnej databázy WS a som spokojný už aj ako spolupracovník. Fero, ďakujem. 😉

Desiatky zverejnených článkov, ktoré som napísal pre WS v spolupráci s Ferom Volárom, je možné zhrnúť do týchto seriálov:

 1. Základy operačného systému Linux
 2. Webový server s databázou v Linuxe
 3. Základy kontajnerizačného nástroja Docker
 4. Základy systému na orchestráciu kontajnerov Kubernetes (K8s)
 5. Základy automatizácie s nástrojom Ansible
 6. Základy offline a online práce so správcom zdrojového kódu Gitom

Doteraz som vytvoril tieto zverejnené články, ktoré sú súčasťou vyššie spomínaných seriálov:

 1. Ako v Ubuntu Linux 20.04 LTS nainštalovať Nginx, MySQL a PHP (LEMP)
 2. Ako v Ubuntu 20.04 LTS nainštalovať Let’s Encrypt TLS/SSL pre Nginx (HTTPS)
 3. Inštalácia WordPress pomocou wp-cli na Ubuntu 20.04 s LEMP
 4. Inštalácia Drupal na Ubuntu 20.04 s LEMP
 5. Inštalácia Joomla na Ubuntu 20.04 s LEMP
 6. Ako v Ubuntu 20.04 LTS nainštalovať OpenLiteSpeed s Let’s Encrypt (HTTPS), PHP a MySQL
 7. Ako v Ubuntu 20.04 LTS nainštalovať FTP server ProFTPD s podporou TLS/SSL
 8. Docker – 1. Predstavenie, inštalácia a základné operácie
 9. Docker – 2. Dockerfiles a images
 10. Docker – 3. Volume
 11. Docker – 4. Network (sieť)
 12. Docker – 5. Compose
 13. Docker – 6. Swarm
 14. Archivácia a kompresia súborov v Linuxe
 15. Základy práce so súbormi a priečinkami v linuxovom príkazovom riadku
 16. Správa súborov a používateľov v linuxovom príkazovom riadku
 17. Špeciálne práva súborov v Linuxe
 18. Procesy v Linuxe
 19. Sieťové nástroje v Linuxe
 20. Pripojenie na server pomocou SSH kľúčov
 21. Kubernetes – 1. História, architektúra a inštalácia
 22. Kubernetes – 2. Nody, pody a služby
 23. Kubernetes – 3. Job a deployment
 24. Kubernetes – 4. Node Affinity, Resource Requests a Limits
 25. Kubernetes – 5. Taints a Tolerations
 26. Kubernetes – 6. Storage pomocou emptyDir a hostPath
 27. Kubernetes – 7. Rolling updates a Rollbacks
 28. Kubernetes – 8. Sieť – Ingress a Egress
 29. Kubernetes – 9. Services
 30. Kubernetes – 10. Helm
 31. Ansible – 1. História, základný koncept, inštalácia a prvé spustenie
 32. Ansible – 2. Konfiguračný súbor, inventory a playbook
 33. Ansible – 3. Premenné (facts, variables a Jinja)
 34. Ansible – 4. Vault, bloky a role
 35. Git – história, inštalácia a použitie offline
 36. Git – použitie online
 37. Nástroje na prácu s textovými súbormi v linuxovom príkazom riadku
 38. Vim – legenda medzi textovými editormi
 39. GNU Coreutils – výpis obsahu súborov
 40. GNU Coreutils – operácie so znakmi
 41. GNU Coreutils – triedenie, štatistiky a bezpečnosť
 42. Základné linuxové nástroje vylepšené v jazyku Rust
 43. Fish a Starship – vylepšujeme linuxový príkazový riadok
 44. Inštalujeme a nastavujeme vlastný Minecraft server
 45. Terraform v prostredí VDC – základné informácie, výhody a inštalácia
 46. Terraform v prostredí VDC – automatizujeme vytváranie inštancií
 47. Windows Server 2022 – nasadenie a prvé kroky