WebSupport

Už dlho som chcel pracovať pre spoločnosť WebSupport (WS). Totiž s WS spolupracujem ako spokojný zákazník vyše 10 rokov, a tak som začal premýšľať, aké by to bolo, keby som s WS spolupracoval aj ako zamestnanec. Podarilo sa mi to na pozícii externý Technical Writer. Píšem teda technicky zamerané návody do znalostnej databázy WS a som spokojný už aj ako spolupracovník. Fero, ďakujem. 😉

Desiatky zverejnených článkov, ktoré som napísal pre WS v spolupráci s Ferom Volárom, je možné zhrnúť do týchto seriálov:

 1. Základy operačného systému Linux
 2. Webový server s databázou v Linuxe
 3. Základy kontajnerizačného nástroja Docker

Doteraz som vytvoril tieto zverejnené články, ktoré sú súčasťou vyššie spomínaných seriálov:

 1. Ako v Ubuntu Linux 20.04 LTS nainštalovať Nginx, MySQL a PHP (LEMP)
 2. Ako v Ubuntu 20.04 LTS nainštalovať Let’s Encrypt TLS/SSL pre Nginx (HTTPS)
 3. Inštalácia WordPress pomocou wp-cli na Ubuntu 20.04 s LEMP
 4. Inštalácia Drupal na Ubuntu 20.04 s LEMP
 5. Inštalácia Joomla na Ubuntu 20.04 s LEMP
 6. Ako v Ubuntu 20.04 LTS nainštalovať OpenLiteSpeed s Let’s Encrypt (HTTPS), PHP a MySQL
 7. Ako v Ubuntu 20.04 LTS nainštalovať FTP server ProFTPD s podporou TLS/SSL
 8. Docker – 1. Predstavenie, inštalácia a základné operácie
 9. Docker – 2. Dockerfiles a images
 10. Docker – 3. Volume
 11. Docker – 4. Network (sieť)
 12. Docker – 5. Compose
 13. Docker – 6. Swarm
 14. Archivácia a kompresia súborov v Linuxe
 15. Základy práce so súbormi a priečinkami v linuxovom príkazovom riadku
 16. Správa súborov a používateľov v linuxovom príkazovom riadku
 17. Špeciálne práva súborov v Linuxe
 18. Procesy v Linuxe
 19. Sieťové nástroje v Linuxe
 20. Pripojenie na server pomocou SSH kľúčov