Značka: poďakovanie

  • O dobrých a zlých učiteľoch

    Vždy, keď niekto ďakuje dobrým učiteľom za kvalitné vyučovanie, za profesionálny a ľudský prístup alebo za cenné rady do života, ja si spomeniem na tých učiteľov, podľa ktorých by som sa v živote nikdy nechcel riadiť. (Tento článoček som napísal pre časopis Dobrá škola – 6. ročník, 2. číslo)