Kategórie
Materiály Nemčina Tipy

Slovo a slovné druhy v nemčine

Pokračujem vo zverejňovaní materiálov, ktoré mi pomáhajú pri vysvetľovaní učiva. Všetky ich nájdete na adrese tiborepcek.com/materialy. Podľa vzorca „hláska – slovo – veta – text“ je ďalšie v poradí slovo, čiže v gramatike slovné druhy…