Kategórie
Informatika Návody Spolupráca

Ansible – od jednoduchého playbooku až po Vault a roly

Jedna z mojich najobľúbenejších IT aktivít je určite automatizovanie často sa opakujúcich procesov. Hneď po inštalácii operačného systému napríklad prichádza na rad inštalácia aplikácií a následné nastavovanie. Nástroj Ansible bol vytvorený na automatizovanie presne takýchto úloh na prakticky ľubovoľnom počte počítačov cez sieť. V 4-dielnom seriály som pre znalostnú databázu WebSupportu vysvetlil, ako Ansible funguje a ako ho vlastne použiť v praxi.