Bezpečnosť

Žijeme v dobe rýchlych informácií, preto jednoznačne prevláda interaktívna komunikácia (hlavne chat). Ale interaktivita nie je to jediné, čo charakterizuje komunikáciu cez internet. Všeobecne súčasný Internet definuje tzv. web 2.

Čo je to web 2 a ako tento trend mení pohľad na bezpečnosť internetovej komunikácie, to sa budem snažiť vysvetliť na tejto stránke. Celosvetovú sieť Internet pre potreby tejto stránky obmedzím len na web (teda tu Internet = web), pretože ozajstný masový rozvoj Internet zaznamenal až s príchodom prvého prehliadača webových stránok (HTML súborov) a aj my sa budeme ďalej zaoberať základmi tvorby webu. Na začiatku bol teda web 1, ktorý plnil v podstate len jednu funkciu: Zdroj informácií, aký dnes poznáme z papierových kníh.

Začiatok internetu okrem webu 1 charakterizuje hlavne:

 • statickosť - iba prijímanie informácií (pasívna textová komunikácia);
 • nízka dostupnosť - oproti dnešnému stavu existovalo veľmi málo pripojení.

Terajší internet je na tom úplne inak:

 • dynamickosť - k textu pribudli obrázky, zvuk a videá + vlastný obsah používateľov;
 • vysoká dostupnosť - počet pripojení sa ráta na stovky miliónov.

Tých znakov by sa dalo nájsť ešte viac, ale tieto sú kľúčové pri vysvetľovaní pojmu web 2. Pomenovaním web 2 sa myslí taký web, ktorý spĺňa tieto charakteristické rysy:

 • používatelia tvoria vlastný obsah (napr. blogy);
 • vznik (laickými) používateľmi garantovaného obsahu (napr. Wikipedia) - ide o tzv. kolektívnu inteligenciu;
 • koncentrácia veľkého množstva údajov (napr. vyhľadávač Google);
 • reputačný systém (napr. tlačidlo Like od Facebooku) - pri toľkom množstve údajov je to nevyhnutné hlavne preto, aby sa dali informácie ľahšie triediť na (i)relevantné;
 • otvorená komunikácia (napr. komentáre na blogoch), zdielanie (napr. fotky na flickr.com) a znovupoužitie informácií (čo už je raz napísané na webe, na to môžem odkázať);
 • prechod od komunikačného modelu one-to-one (jeden jednému) na modely one-to-many (jeden mnohým = blog) a many-to-many (mnohí mnohým = digg.com);
 • webové stránky sa z izolovaných úložísk informácií menia na zdroje obsahujúce informácie i funkcionalitu – stávajú sa tak platformou poskytujúcou webové aplikácie ako Canva (dizajn na pár klikov), fotoflexer.com (online úprava obrázkov) alebo youtube.com (online prehrávanie videa) koncovému používateľovi;
 • lepšie organizovaný a roztriedený obsah s prepracovanejšou štruktúrou odkazov (odkaz = hyperlink).

Otázka: Poznáte iné charakteristické rysy a služby webu 2?

Odpoveď: Zobraziť / Skryť

Bezpečnosť na Internete s takýmito možnosťami môže predstavovať problém. Ako sa máme správať na webe 2, aby sme neohrozili nás a ostatných používateľov?

Tu sú základné pravidlá:

 • Všeobecné pravidlá prevencie nájdete na stránke Ochrana;
 • Ochrana súkromia - sú známe početné prípady zneužitia osobných údajov najmä cez sociálne siete ako je napr. Facebook. Dobre si teda rozmyslite, čo komu dovolíte vidieť. Čokoľvek používa veľa ľudí, láka aj podvodníkov. V najhoršom prípade hrozí krádež identity;
 • Prihlasovacie údaje - vyberajte si alfanumerické heslá (písmená + čísla), ktoré neobsahujú dátum narodenia/menín alebo vaše meno/priezvisko atp. a ktoré nemajú menej ako 6 znakov. Ideálne je používať viacero hesiel a staré heslá pravidelne meniť za nové. Viac o tvorbe bezpečného hesla na adrese wikipedia.org. V internetových prehliadačoch na cudzom počítači nikdy nevyberajte možnosť typu zapamätať prihlasovacie meno a/alebo heslo;
 • (Ne)dôvera - výskumy ukazujú, že na sociálnych sieťach sme dôverčivejší. Snažte sa skôr preverovať a až potom (ne)dôverovať;

Kvíz: Myslíte si, že sa v tejto téme vyznáte? Pomôže vám to overiť kvíz o bezpečnosti.

Použité zdroje informácií:

 • wikipedia.org - charakteristické rysy a technológie web 2 (česky)
 • zbiejczuk.com - diplomová práca Adama Zbiejczuka o web 2 (česky)

Dalo by sa niečo vylepšiť? Mohlo by sa niečo povedať jednoduchšie / zrozumiteľnejšie? Niečo som zabudol? Prečítajte si pravidlá komentovania a doplňte ma v komentároch: