Projekt - tretiaci

Okrem hodnotenia priebežnej práce počas jednotlivých hodín beriem do úvahy aj prezentáciu projektu. Ide o záverečné hodnotenie, ktoré má ukázať, na akej úrovni žiak/študent zvládol doterajšie učivo.

Hodnotiť (známkou) budem technické zvládnutie titulkov, ktoré budete tvoriť v službe Universal Subtitles na amara.org podľa pokynov na stránke Amara.org.

Celú prácu musíte zvládnuť na jednej vyučovacej hodine. Na nasledujúcej vyučovacej hodine budeme videá s titulkami pozerať a hodnotiť.

Dalo by sa niečo vylepšiť? Mohlo by sa niečo povedať jednoduchšie / zrozumiteľnejšie? Niečo som zabudol? Prečítajte si pravidlá komentovania a doplňte ma v komentároch: