Obrázky

Obrázok do Wordu budeme vkladať

  1. zo súboru (menu Vložiť > Obrázok > zo súboru);
  2. WordArt (menu Vložiť > Obrázok > WordArt);
  3. KlipArt (menu Vložiť > Obrázok > KlipArt);

Otázka: Čo je to WordArt a čo je to KlipArt (ClipArt)?

Odpoveď: Zobraziť / Skryť

Obrázky - WordArt a KlipArt

Formátovanie obrázku zo súboru a KlipArtu je rovnaké. Trochu sa to líši pri WordArte. Word WordArt nerozoznáva ako obrázok, preto ani nemôžeme nastaviť formát obrázku (orezanie, farby, komprimácia, ...):

Obrázky - formát WordArt a obrázok

Formát objektu WordArt:

  1. Farby a čiary;
  2. Veľkosť - výška, šírka a otočenie;
  3. Pozícia (umiestnenie) - obtekanie a vodorovné zarovnanie.

Formát obrázku:

  1. Farby a čiary;
  2. Veľkosť - výška, šírka a otočenie;
  3. Pozícia (umiestnenie) - obtekanie a vodorovné zarovnanie;
  4. Obrázok - orezanie, farby, komprimácia, ...

Text do obrázku vo Worde vložíme jednoducho cez menu Vložiť > Textové pole a do textového pola napíšeme text. Textové pole formátujeme rovnako ako WordArt:

Obrázky - textové pole

Úloha: Do wordovského dokumentu vložte nejaký text a naformátujte ho tak, aby bol na celú stranu. Text ďalej ilustrujte vhodným obrázkom alebo WordArtom. Text musí obteka okolo obrázku zo všetkých strán. Do obrázku vo Worde napíšte text.

Kvíz: Myslíte si, že sa v tejto téme vyznáte? Pomôže vám to overiť kvíz o obrázku.

Dalo by sa niečo vylepšiť? Mohlo by sa niečo povedať jednoduchšie / zrozumiteľnejšie? Niečo som zabudol? Prečítajte si pravidlá komentovania a doplňte ma v komentároch: