Projekt - druháci a sexta

Okrem hodnotenia priebežnej práce počas jednotlivých hodín beriem do úvahy aj prezentáciu projektu. Ide o záverečné hodnotenie, ktoré má ukázať, na akej úrovni žiak/študent zvládol doterajšie učivo.

Hodnotiť (známkou) budem vytvorenú eknihu (súbor epub). Obsah môžete použiť buď z prezentácie, ktorú ste vytvárali ako projekt minulý školský rok, alebo si môžete vytvoriť iný obsah (ak píšete alebo fotíte). Pracovať na obsahu eknihy môžete len počas vyučovacej hodiny informatiky. Ak projekt z nejakého dopredu oznámeného a schváleného dôvodu riešite mimo hodín informatiky, pošlite mi ho mailom na repcek@esslm.sk.

Eknihu uložte pod názvom vase_priezvisko.epub (všetko malým bez diakritiky - napr. repcek.epub) na pracovnú plochu počítača.

Dalo by sa niečo vylepšiť? Mohlo by sa niečo povedať jednoduchšie / zrozumiteľnejšie? Niečo som zabudol? Prečítajte si pravidlá komentovania a doplňte ma v komentároch: