Komunikácia

Pod pojmom komunikácia budeme rozumieť nasledovné: Výmena informácií, myšlienok, názorov a pocitov medzi živými bytosťami. Je to sociálna interakcia, pri ktorej sa verbálne alebo neverbálne odovzdávajú informácie. (Zdroj: wikipedia.org)

Otázka: Ako môžeme komunikovať pomocou internetu?

Odpoveď: Zobraziť / Skryť

Interaktívna komunikácia je niečo ako telefonovanie - t. j. všetky zúčastnené strany majú okamžitú odozvu. Na takýto druh komunikácie dnes najčastejšie využívame chat cez Facebook, ICQ, Skype, Windows Live Messenger, IRC, ...

Neinteraktívna komunikácia je komunikácia bez možnosti reagovať okamžite. Na takýto druh komunikácie dnes najčastejšie využívame e-mail, správy cez Facebook, ...

Otázka: Aké sú (ne)výhody (ne)interaktívne komunikácie?

Odpoveď: Zobraziť / Skryť

Spôsoby komunikacie

Otázka: Kedy a ako ste na komunikovanie použili služby, ktorých logá sú na obrázku?

Pomerne nový druh interaktívnej komunikácie predstavuje prenos hlasu pomocou technológie IP telefónia (IP telefonovanie; telefonovanie cez internet; Voice over Internet Protokol = VoIP). Od klasického prenosu hlasu sa líši hlavne týmito znakmi:

  • prenos prebieha cez lokálnu počítačovú sieť a aj cez internet, takže telefón sa pripojí do siete presne ako počítač;
  • hlas sa prenáša v komprimovanej (zbalenej) podobe, takže sa šetrí šírka pásma a sú potrebné oveľa nižšie náklady na sieťové zariadenie;
  • telefón potrebný na IP telefonovanie je v podstate minipočítač, ktorý má oproti bežnému počítaču obmedzené funkcie - len tie, ktoré priamo potrebuje na prenos hlasu (zvuková karta, mikrofón, reprák, ...);
  • na IP telefonovanie sa dá použiť aj počítač s patričným softvérovým vybavením (napr. aj Skype).

IP telefonovanie

Tento nový spôsob prenosu hlasu je plne prepojiteľný s telefonovaním v klasickej telefónnej sieti bez nutnosti akýchkoľvek prídavných zariadení a má ešte aj iné výhody:

  • nízke náklady, pretože sa neplatí paušál a v lokálnej počítačovej sieti sa dokonca neplatí vôbec nič;
  • vysoká dostupnosť a spoľahlivosť - hlavne kvôli internetu;
  • nastavenie všetkého z jedného miesta cez webové rozhranie (v internetovom prehliadači);
  • využitie už hotovej počítačovej siete.

IP telefonovanie využíva napríklad Gymnázium na Šrobárovej 1 v Košiciach už od roku 2005 vďaka projektu Infovek. V Liptovskom Mikuláši službu VoIP pod názvom Imafon poskytuje firma Imafex.

Kvíz: Myslíte si, že sa v tejto téme vyznáte? Pomôže vám to overiť kvíz o komunikácii.

Dalo by sa niečo vylepšiť? Mohlo by sa niečo povedať jednoduchšie / zrozumiteľnejšie? Niečo som zabudol? Prečítajte si pravidlá komentovania a doplňte ma v komentároch: