Microsoft Office PowerPoint

Microsoft (MS) Office PowerPoint je program (software) na tvorbu prezentácií. Jednotlivé časti názvu tohto programu označujú:

 1. Microsoft (MS) = názov spoločnosti, ktorá vyrába tento program;
 2. Office = názov balíka programov pre prácu v kancelárii (patria sem napr. aj programy ako Word, Excel, Outlook, ...);
 3. PowerPoint = názov samotného programu na tvorbu prezentácií. Na tejto stránke popisujem verziu 2003.

Viac sa o všetkých aktuálnych programov balíka Microsoft Office dočítate na adrese office.microsoft.com/sk-sk.

Najprv si určíme a zadefinujeme základné pojmy. Pri prvom spustení by malo hlavné okno programu Powerpoint vyzerať približne takto:

Powerpoint - okno

 1. Záložka Osnova - Táto záložka pre nás nebude podstatná, pretože jej použitie je pri jednoduchých prezentáciách nepotrebné.
 2. Záložka Snímky - Na tejto záložke nájdete prehľad všetkých snímok celej prezentácie.
 3. Tlačidlá režimu (spôsobu) zobrazenia - Každé tlačidlo ponúka odlišný spôsob zobrazenia snímkov.
 4. Podokno poznámok - Ku každej snímke môžete pripísať poznámky (napr. o tom, čo ešte na snímke chýba a neskôr to chcete doplniť).
 5. Podokno úloh - V podstate ide o rýchle voľby, ktoré nájdete aj v menu - ale tu ich máte hneď k dispozícii ("na očiach").
 6. Snímka ("slajd") - Plocha (strana dokumentu), na ktorej tvoríte jednotlivé stránky prezentácie.

Snímok ("slajd") sa skladá hlavne z nadpisu a podnadpisu. Pre naše potreby jednoduchej prezentácie budeme používať nadpis, podnadpis, zhrnutie do hlavných bodov a grafiku:

Powerpoint - okno - vyplnený snímok

V prvom rade nám pôjde o jasnú a prehľadnú formu prezentácie, t. j. ostatné úpravy (napr. zmena farby pozadia alebo pokročilejšie formátovanie písma) nás teraz zaujímať nebudú.

Čistá prezentácia sa najrýchlejšie vytvorí, keď kliknete na tlačidlo "Nový" (pod menu Súbor) - resp. klávesová skratka Ctrl + N. Nová snímka (nový "slajd") sa pridáva v menu "Vložiť" - "Nová snímka" (resp. klávesová skratka Ctrl + M)

Čo je dôležité vedieť o písme, resp. čitateľnosti prezentácie:

 • Na jednom snímku ("slajde") by nemalo byť viac ako 2 druhy písma (napr. Times New Roman a Verdana)
 • Treba dodržiavať pravidlo 6 krát 6: Najviac 6 slov na jeden riadok a najviac 6 riadkov na jeden snímok ("slajd")
 • Písma vyberajte podľa toho, komu je prezentácia určená: Napr. Times New Roman je konzervatívne, Verdana sa viac hodí do webového prostredia, Tempus Sans ITC je zase neformálne, ...

Písmo vkladáme cez menu "Vložiť" - "Textové pole", alebo jednoducho len prepíšeme automaticky vložený text (nadpis a podnadpis). Textové pole je možné premiestňovať a meniť jeho veľkosť. Keď sa mení veľkosť textového pola, automaticky sa prispôsobuje aj veľkosť písma.

Grafika sa vkladá cez menu "Vložiť" - "Obrázok" - "Zo súboru". Grafika (obrázok), podobne ako textové pole, sa dá priamo v PowerPoint-e rôzne upravovať (zmena veľkosti/pozície, zmena poradia - napr. pred alebo za písmom, ...), ale na tieto a pokročilejšie úpravy (editovanie) budeme používať predovšetkým už známy program PhotoFiltre.

Prezentácia sa spúšťa v menu "Prezentácia" - "Spustiť prezentáciu" (resp. klávesová skratka F5)

Kvíz: Myslíte si, že sa v tejto téme vyznáte? Pomôže vám to overiť kvíz o PowerPointe.

Použité zdroje informácií:

 • Michael J. Young, Michael Halvorson: Microsoft Office PowerPoint 2003 (český preklad David Krásenský), Computer Press 2004

Dalo by sa niečo vylepšiť? Mohlo by sa niečo povedať jednoduchšie / zrozumiteľnejšie? Niečo som zabudol? Prečítajte si pravidlá komentovania a doplňte ma v komentároch: