Projekt - sekunda (II.O)

Okrem hodnotenia priebežnej práce počas jednotlivých hodín beriem do úvahy aj úroveň zvládnutia projektu. Ide o záverečné hodnotenie, ktoré má ukázať, na akej úrovni žiak/študent zvládol doterajšie učivo.

Postupujte podľa týchto bodov:

  1. Offline vyhľadávanie - V umiestnení c:\ nájdite súbory typu htm alebo html, vyberte si z nich 5 a skopírujte ich do priečinku s názvom Projekt-sekunda, ktorý bude umiestnený na ploche.
  2. Zmena vlastností - V priečinku z predchádzajúceho bodu (Projekt-sekunda) si vyberte ľubovoľné 3 súbory, ktorým zmeníte názov.
  3. Komprimácia - Celý priečinok Projekt-sekunda zbalte do súboru s názvom Projekt-sekunda-zbalene.zip. Zbalený súbor umiestnite na plochu.
  4. Online vyhľadávanie - Pomocou vyhľadávača Google nájdite len na doméne .sk súbory typu pdf. Vyberte si 3 súbory, ktoré stiahnete a umiestníte na plochu do priečinka s názvom Projekt-sekunda-online.
  5. Zmena vlastností - V priečinku z predchádzajúceho bodu (Projekt-sekunda-online) si vyberte ľubovoľné 2 súbory, ktorým zmeníte názov.
  6. Komprimácia - Celý priečinok Projekt-sekunda-online zbalte do súboru s názvom Projekt-sekunda-online-zbalene.zip pod heslom sekunda. Zbalený súbor umiestnite na plochu.
  7. Porovnanie - Porovnajte veľkosť nezbalených a zbalených priečinkov. Aký je rozdiel?

Výsledkom vašej práce by mali byť 2 priečinky a 2 súbory typu zip umiestnené na ploche. Ak ste zvládli všetky body projektu správne, máte dobrý základný prehľad v témach všeobecné vlastnosti súboru/priečinku, komprimácia súborov/priečinkov a offline/online vyhľadávanie.

V prípade, že ste mali v niektorom bode nejasnosti, zopakujte si témy Súbor a Vyhľadávanie.

Dalo by sa niečo vylepšiť? Mohlo by sa niečo povedať jednoduchšie / zrozumiteľnejšie? Niečo som zabudol? Prečítajte si pravidlá komentovania a doplňte ma v komentároch: