Komentáre

Komentáre cez Facebook na týchto stránkach slúžia hlavne na vylepšenie výsledkov žiakov z informatiky a na zvýšenie kvality samotných poznámok. Pridávať komentáre by teda mali predovšetkým žiaci, s ktorými mám informatiku. Ktokoľvek ale má možnosť komentovať, pokiaľ dodrží tieto pravidlá:

  • Konštruktívna kritika - napíšte, v čom vidíte nedostatky, ale napíšte aj to, ako by sa tie nedostatky dali odstrániť;
  • Inými slovami - ak si myslíte, že by sa niečo dalo povedať menej komplikovane a rozumeli by tak poznámkam aj menej pokročilí;
  • Doplňte, čo chýba - ak si myslíte, že na nejakej stránke chýbajú informácie, ktoré určite treba vedieť;
  • Opravte chybu - na chybách sa dá veľa naučiť, tak ich odhaľujme ;);

Dalo by sa niečo vylepšiť? Mohlo by sa niečo povedať jednoduchšie / zrozumiteľnejšie? Niečo som zabudol? Prečítajte si pravidlá komentovania a doplňte ma v komentároch: