Návod

Tu sa dozviete, čo ponúkajú tieto poznámky a ako s nimi pracovať. Stránky sú členené na tieto časti:

  • Text - poznámky sa snažím kompletizovať tak, aby v nich bolo len nevyhnutné množstvo textu;
  • Obrázky - dopĺňajú text a slúžia na názornejší popis veci;
  • Video - vo forme videonávodov približujem hlavne prácu s programami;
  • Otázky a úlohy - určené na overenie pochopenia jednotlivých častí kapitol (stránok), pričom po niektorých otázkach nasleduje aj skrytá odpoveď;
  • Interaktívne kvízy - slúžia na overenie pochopenia celej kapitoly (stránky) a sú umiestnené vždy na konci;
  • Predpripravené programy - niektoré programy, ktoré budeme používať, tu nájdete nastavené presne tak, ako ich budeme potrebovať a rozoznáte ich podľa odkazu (linku) so žltým pozadím.

Ideálny postup pri používaní týchto poznámok je jednoduchý: čítate/pozeráte od začiatku do konca a postupne riešite všetky otázky a úlohy + na konci si overíte pochopenie základných informácií pomocou interaktívneho kvízu.

Žiaci majú možnosť kedykoľvek počas školského polroka komentovať všetky kapitoly (stránky), čím môžu vylepšiť svoje polročné hodnotenie a kvalitu týchto poznámok. Ku komentárom viac na stránke Komentáre.

Predovšetkým pre učiteľov som v rámci výzvy MPC BB spísal osvedčenú pedagogickú skúsenosť pod názvom Využitie internetu pri vyučovaní informatiky (dokument vo formáte PDF), ktorá má slúžiť ako podrobný návod na použitie tohto projektu pri učení (sa).

Na GitHube som zverejnil zdrojové kódy, aby si ktokoľvek mohol založiť podobný projekt, ako sú tieto poznámky. Potrebné súbory aj s návodom stiahanete z github.com/tiborepcek/tabula.

Dalo by sa niečo vylepšiť? Mohlo by sa niečo povedať jednoduchšie / zrozumiteľnejšie? Niečo som zabudol? Prečítajte si pravidlá komentovania a doplňte ma v komentároch: