Textový procesor

Pojem textový procesor sa často zamieňa za termín textový editor. Aby sme predišli omylom, definujeme si oba pojmy a zároveň poukážeme na rozdiely. Textový editor je program, ktorý nedokáže meniť vzhľad dokumentu (napr. Notepad resp. Poznámkový blok) a textový procesor vzhľad dokumentu meniť dokáže (napr. Word).

Úloha: Prečítajte si témy Odsek, Tabuľky a Obrázky.

Zarážka tabulátora na vodorovnom pravítku umožňuje zarovnať text doľava, doprava, na stred alebo na desatinnú zarážku, či zvislú čiaru. Môžete tiež automaticky vložiť špecifické (vodiace) znaky, ako napríklad bodky alebo pomlčky pred tabulátormi. (Zdroj a viac na office.microsoft.com. Prehľadné spracovanie témy na lorenc.info.)

Tabulátory - zarážky

Zoznamy s odrážkami a číslovaním sa môžu vytvárať automaticky pri písaní. K existujúcim riadkom textu môžete rýchlo pridať odrážky alebo číslovanie. (Zdroj a viac na office.microsoft.com.) Začneme v menu Formátovanie - Odrážky a číslovanie:

Odrážky a číslovanie

Otázka: V ktorej konkrétnej situácii zo života musíme použiť číslovaný zoznam a kedy stačia len odrážky?

Odpoveď: Zobraziť / Skryť

Hlavička a päta sa nachádzajú v hornej a spodnej časti okrajov každej strany dokumentu. Môže sa v nich nachádzať text alebo grafika, napríklad číslo strany, dátum, firemné logo, názov dokumentu alebo súboru alebo meno autora, ktoré sa zvyknú tlačiť na začiatku alebo na konci každej strany dokumentu. (Zdroj a viac na office.microsoft.com.) Vložíme ich v menu Zobraziť - Hlavička a päta:

Hlavička a päta

Otázka: Kde v reálnom živote môžeme vidieť využitie hlavičky a päty?

Odpoveď: Zobraziť / Skryť

Hromadná korešpondencia sa používa v prípadoch, keď chcete vytvárať kolekcie dokumentov, ktoré sú v podstate rovnaké, ale každý z nich obsahuje aj určité jedinečné prvky. Ak použijeme ako príklad list, ktorý ohlasuje uvedenie nového produktu, potom logo vašej spoločnosti a text o produkte bude v každom liste rovnaký, ale adresát a oslovenie sa budú v jednotlivých listoch líšiť. Pokračujte podľa návodu na support.office.com.

Hromadná korešpondencia

Otázka: Konkrétne pri písaní čoho je výhodné použiť hromadnú korešpondenciu?

Odpoveď: Zobraziť / Skryť

Kvíz: Myslíte si, že sa v tejto téme vyznáte? Pomôže vám to overiť kvíz o textovom procesore.

Dalo by sa niečo vylepšiť? Mohlo by sa niečo povedať jednoduchšie / zrozumiteľnejšie? Niečo som zabudol? Prečítajte si pravidlá komentovania a doplňte ma v komentároch: