Projekt - kvinta (V.O)

Okrem hodnotenia priebežnej práce počas jednotlivých hodín beriem do úvahy aj prezentáciu projektu. Ide o záverečné hodnotenie, ktoré má ukázať, na akej úrovni žiak/študent zvládol doterajšie učivo.

Hodnotiť (známkou) budem všetky teoretické náležitosti prezentácie, ktoré sú určené pravidlami na podstránke Prezentácia. Na tejto podstránke vymedzím aj konkrétne požiadavky pre obsah prezentácie, ktorých dodržanie a zvládnutie budem tiež hodnotiť.

Prezentáciu vytvoríte a prezentujete v programe Microsoft Office PowerPoint. Pracovať na obsahu prezentácie môžete len počas vyučovacej hodiny informatiky.

Téma hodnotenej prezentácie: Rodina

Hodnotená prezentácia (t. j. štruktúra prezentácie) musí obsahovať presne 5 snímok ("slajdov", strán), ktoré budete zostavovať podľa týchto pravidiel:

  1. snímka - Úvod do témy prezentácie: Pozri tretie pravidlo na podstránke Prezentácia. Sem napíšte aj vaše meno, priezvisko, triedu a e-mailovú adresu.
  2. snímka - Predstavenie rodiny: Každý musí predstaviť mamu a otca (alebo iných 2 členov rodiny).
  3. snímka - Mama (alebo iný člen rodiny): Predstavenie prvého člena rodiny.
  4. snímka - Otec (alebo iný člen rodiny): Predstavenie druhého člena rodiny.
  5. snímka - Záver: Pozri tretie pravidlo na podstránke Prezentácia.

Súbor s prezentáciou uložte pod názvom vase_priezvisko.ppt (všetko malým bez diakritiky) na pracovnú plochu počítača.

Dalo by sa niečo vylepšiť? Mohlo by sa niečo povedať jednoduchšie / zrozumiteľnejšie? Niečo som zabudol? Prečítajte si pravidlá komentovania a doplňte ma v komentároch: