Vývin projektu

Tabuľa @ esslm.sk je jednoduchý projekt na uľahčenie vyučovania a učenia sa predmetu Informatika. Kombináciou klasických textových poznámok, obrázkových príkladov a videonávodov online by malo byť vyučovanie a učenie sa rýchlejšie, jednoduchšie a vždy prístupné. Viac sa o tomto projekte dočítate na podstránke O tabuli.

Na tejto podstránke budem zaznamenávať postupný vývin obsahu a formy stránok projektu:

 1. september 2009 - projekt spustený s podstránkami O tabuli, Grafika, Prezentácia, PowerPoint a Projekt. Popisné obrázky sú na podstránkach Grafika a PowerPoint.
 2. december 2009 - pridané 2 videonávody (PhotoFiltre 6.3.2 - základné úpravy obrázku; imator.com - animovaný obrázok (GIF) jednoducho, rýchlo a zadarmo) na podstránku Grafika. Videonávody sú umiestnené na youtube.com (youtube.com/user/esslmsk).
 3. január 2010 - pridaná táto podstránka. Na podsránke Grafika doplnené informácie o výraze “Pixel” a na podstránke Prezentácia doplnená videoukážka prezentácie (trvá približne hodinu) Učíme pre život 2009 - Vladimír Burjan - Keď sa žiaci neučia, treba zmeniť školy.
 4. február 2010 - zmena farby odkazov na výraznejšiu/viditeľnejšiu farbu a pridané menu pre sekundu (II.O).
 5. september 2010 - pridaná možnosť komentovať cez Facebook Comments (dúfam, že niečo ako náhrada za papierové poznámky) a zobraziť/skryť odpoveď na niektoré otázky a úlohy. Postupné pridávanie tém pre triedy III.O (tercia), II.ABP a III.AP.
 6. december 2010 - pridané interaktívne kvízy vytvorené v Hot Potatoes (napr. kvíz o súbore), ktoré slúžia na overenie vedomostí z jednotlivých tém.
 7. január 2011 - pridané poznámky pre I.O (prímu). Všetci (okrem III.AP) majú na konci každej témy (okrem projektu) možnosť otestovať svoje vedomosti o téme v interaktívnom kvíze.
 8. marec 2011 - pridané pravidlá komentovania a návod na prácu s týmito poznámkami.
 9. september 2011 - pribúdajú témy pre kvartu (IV.O) a kvintu (V.O).
 10. január 2012 - pridané ukážky a zobrazenia HTML a CSS kódu (100 bodov pre Wink a SWFObject).
 11. apríl 2013 - pridaná stránka Amara.org pre III.ABP ako praktická a užitočná ukážka spojenia všetkých druhov informácií.
 12. marec 2014 - pridaná stránka Inkscape ako doplnenie témy grafika a zatraktívnenie prváckeho projektu.
 13. február 2015 - pridaná stránka Ekniha kvôli praktickému využitiu témy HTML a flash nahradený pomocou dzslides.
 14. apríl 2019 - celý projekt presunutý na môj blog tiborepcek.com/tabula. Keďže už neučím, poznámky zatiaľ neaktualizujem a nechávam ich v zmrazenom stave. :)

Tibor Repček (Autor projektu)