Tabuľky

Pod pojmom tabuľka vo Worde budeme rozumieť nasledovné: Súhrn buniek, ktoré sú graficky a logicky prepojené do riadkov a stĺpcov. Bunka (ako v tele človeka) je základná stavebná jednotka tabuľky.

Tabuľka - bunka, riadok, stĺpec

Otázka: Prečo ukladáme informácie (napr. text) do tabuľky?

Odpoveď: Zobraziť / Skryť

Vložiť tabuľku môžeme rôznymi spôsobmi. Jeden z nich je napr. menu Tabuľka > Vložiť > Tabuľka:

Tabuľka - vložiť

  1. Zvoľte si počet stĺpcov a riadkov;
  2. Šírku celej tabuľky môžete automaticky prisbôsobiť šírke stránky od ľavého okraja po pravý;
  3. Vyberte si jeden z prednastavených vzhľadov;
  4. Rozhodnite sa, či predošlé nastavenia chcete použiť ako prednastavené.

Ďalšie bunky / riadky / stĺpce môžeme vložiť cez menu Tabuľka > Vložiť > .... Kurzor si ale najprv treba nastaviť na určité miesto v tabuľke. Vymazať (odstrániť) zlúčiť alebo rozdeliť vytvorené bunky môžeme v kontextovom menu. Prázdne bunky, ktoré potrebujeme, zase môžeme preškrtnúť v kontextovom menu Ohraničenie a tieňovanie. Niekedy sa hodí zmeniť smer textu:

Tabuľka - formátovanie bunky

Otázka: Kedy sa hodí odstrániť/zlúčiť alebo vložiť/rozdeliť bunky?

Odpoveď: Zobraziť / Skryť

Úloha: Vyskúšajte si vytvoriť tabuľku s rozvrhom hodín, ktorá bude široká od ľavého okraja po pravý. Stačí, keď vytvoríte rozvrh hodín len pre pondelok a utorok na prvých 5 hodín.

Tabuľka a text v tabuľke formátujeme tak, že si označíme požadované bunky tabuľky, do označenej oblasti klikneme pravým tlačidlom myši a z kontextového menu vyberieme Vlastnosti tabuľky:

Tabuľka - vlastnosti

  1. Tabuľka - nastavenie veľkosti, zarovnania a obtekania textu okolo tabuľky;
  2. Riadok - nastavenie výšky riadku a možnosti pokračovania riadku na druhej strane;
  3. Stĺpec - nastavenie šírky stĺpca;
  4. Bunka - nastavenie šírky bunky, zvislého (vertikálneho) zarovnania bunky a zalamovania textu v bunke.

Úloha: Vloženú tabuľku zarovnajte horizontálne do stredu. Vo vytvorenej tabuľke zarovnajte text horizontálne aj vertikálne do stredu.

Kvíz: Myslíte si, že sa v tejto téme vyznáte? Pomôže vám to overiť kvíz o tabuľke.

Dalo by sa niečo vylepšiť? Mohlo by sa niečo povedať jednoduchšie / zrozumiteľnejšie? Niečo som zabudol? Prečítajte si pravidlá komentovania a doplňte ma v komentároch: