Služby internetu

Na stránke Počítač sme si definovali, čo to počítač je. Jednou z ďalších definícií počítača je, že je schopný spolupracovať s iným počítačom v počítačovej sieti. Počítačová sieť je súhrnné označenie zariadení (napríklad počítačov), pomocou ktorých prebieha výmena informácií medzi počítačmi. Najčastejším dôvodom pripojenia k sieti je teda zdieľanie informácií.

Otázka: Aké informácie ste na sieti už zdielali?

Počítačové siete sa podľa veľkosti delia na dve veľké skupiny. Intranet je sieť, do ktorej je pripojená malá skupina používateľov (napr. počítače v počítačovej učebni). Internet je zase celosvetová sieť. Ide vlastne o spojenie intranetov celého sveta:

Intranet a internet

Pomocou siete môžeme komunikovať interaktívne (bez dlhšieho čakania na odpoveď - napr. chat) alebo neinteraktívne (na odpoveď čakáme dlhšie - napr. e-mail). Najrozšírenejšie a najvyužívanejšie služby internetu teda sú e-mail, chat, prenos zvuku, prenos videa alebo kombinácia týchto služieb (napr. Skype). Už notoricky známy príklad kombinácie (ne)interaktívnych služieb tvorí Facebook - môžete v ňom posielať správy a tiež chatovať.

Služby internetu

Otázka: Aké náležitosti (predmet, telo, príloha) by mal obsahovať správne napísaný e-mail?

Odpoveď: Zobraziť / Skryť

Jednu z najväčších internetových služieb tvorí WWW (World Wide Web - anglicky celosvetová pavučina). Je to oficiálne (nesprávne laické pomenovanie len internet) označenie tej časti, kde sa informácie nachádzajú vo forme webových stránok. Každý dokument má svoju špecifickú adresu (URL) a je pomocou nej nájdený a zobrazený v programoch nazývaných webový prehliadač (napr. Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera alebo Safari - viac na whatbrowser.org). Dokumenty nazývané webové stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy. Vďaka týmto odkazom, sú dokumenty navzájom poprepájané a vytvárajú sieť (pavučinu). (Zdroj: wikipedia.sk)

Naša škola má vlastné webové stránky, ktoré nájdete na adrese (URL) esslm.sk. Tento web sa skladá zo štyroch hlavných častí:

Školský web

  1. Logo a nadpis,
  2. vertikálna navigácia s prekladom (2a) a vyhľadávaním (2b),
  3. horizontálna navigácia a
  4. obsah stránok s možnosťou tlačidla Facebook Like.

Na internete samozrejme existujú obrovské množstvá iných webových stránok. Ako v tom množstve informácií rýchlo a jednoducho nájdeme, čo chceme? Odpoveď nájdete na stránke Vyhľadávanie v druhej časti o online vyhľadávaní.

Úloha: Rozprávajte o tom, čo ste sa dočítali na stránke Vyhľadávanie.

Kvíz: Myslíte si, že sa v tejto téme vyznáte? Pomôže vám to overiť kvíz o službách internetu.

Dalo by sa niečo vylepšiť? Mohlo by sa niečo povedať jednoduchšie / zrozumiteľnejšie? Niečo som zabudol? Prečítajte si pravidlá komentovania a doplňte ma v komentároch: