Projekt - kvarta (IV.O)

Okrem hodnotenia priebežnej práce počas jednotlivých hodín beriem do úvahy aj úroveň zvládnutia projektu. Ide o záverečné hodnotenie, ktoré má ukázať, na akej úrovni žiak/študent zvládol doterajšie učivo.

Odpovedzte, popíšte a ukážte:

  1. Ukážte, ako pomocou vyhľadávača od firmy Google vyhľadáte obrázky, ktoré môžete upravovať a používať aj komerčne zadarmo.
  2. Čo všetko nám umožňujú sociálne siete? Mali by sa ďalej rozvíjať alebo už stačí?
  3. Ukážte, ako vyhľadáte v Gmaili len tú poštu, ktorá má prílohu a ktorú ste poslali alebo prijali za posledný týždeň.
  4. Popíšte a ukážte, čo sa označuje pojmom Drag and drop.

Dalo by sa niečo vylepšiť? Mohlo by sa niečo povedať jednoduchšie / zrozumiteľnejšie? Niečo som zabudol? Prečítajte si pravidlá komentovania a doplňte ma v komentároch: