Fórum - rozšírené

Pod pojmom fórum budeme rozumieť neinteraktívnu internetovú diskusiu, ktorá je riadená ľuďmi (moderátormi) podľa určitých všeobecných a špecifických pravidiel. Tie najvšeobecnejšie pravidlá sú:

 1. Každé fórum musí dodržiavať platné zákony štátu, na ktorom území sa nachádza.
 2. Pri diskutovaní sa dodržuje netiketa.
 3. Prístup na fórum je často výsadou (treba sa registrovať) a nie právom.
 4. Registráciou potvrdzujete, že budete dodržiavať pravidlá fóra.
 5. Používateľ je povinný sledovať zmenu pravidiel fóra na vymedzenom mieste.
 6. Ak nedodržujete pravidlá, musíte rátať s následkami.
 7. Väčšinou je zakázaná neplatená reklama.
 8. Pred založením témy zistite, či sa už podobná téma nerozoberala.
 9. Zakladajte témy s jasným, stručným a zrozumiteľným nadpisom.
 10. Pred prispením do témy si najprv celú tému (diskusiu) prečítajte.
 11. Pri diskutovaní sa vždy držte témy.

Fórum - výber

Otázky: Diskutovali ste už niekedy na internetovom fóre? Poznáte iné všeobecne dôležité pravidlá?

Stručný manuál pre začiatočníkov o tom, ako prispievať a orientovať sa na internetovom fóre, som zverejnil na scribd.com.

Dalo by sa niečo vylepšiť? Mohlo by sa niečo povedať jednoduchšie / zrozumiteľnejšie? Niečo som zabudol? Prečítajte si pravidlá komentovania a doplňte ma v komentároch: