Súbor

Pod pojmom súbor budeme rozumieť nasledovné: Najmenšie možné logické zoskupenie údajov. V praxi ide napríklad o dokument (pozri napr. Microsoft Office Word), grafiku (pozri napr. Obrázky Google), zvuk (pozri napr. populárny formát MP3) alebo video (pozri napr. YouTube).

Súbor alebo viacero súborov je možné umiestniť do priečinku alebo viacerých priečinkov. Vznikne tak stromová štruktúra súborov a priečinkov, ktorá môže vyzerať napríklad takto:

Stromová štruktúra súborov a priečinkov

Otázka: Prečo súbory a priečinky umiestňujeme do ďalších priečinkov?

Odpoveď: Zobraziť / Skryť

Každý súbor (tak, ako každý človek) je jednoznačne určený niekoľkými znakmi. Konkrétne ide o všeobecné vlastnosti súboru. Dostanete sa k nim, keď na súbor kliknete pravým tlačidlom myši a zvolíte možnosť Vlastnosti:

Všeobecné vlastnosti súboru

 1. Názov súboru - každý súbor v určitom priečinku musí byť nazvaný inak. Príklad pomenovania obrázku: chose_v_zalive.jpg
 2. Veľkosť súboru - vyjadrená v bitoch. Bližšie informácie na wikipédii.
 3. Formát (typ) súboru - vyjadrený (väčšinou troma) písmenami (príponou) za poslednou bodkou v názve súboru. Príklad: chose_v_zalive.jpg Podľa tých niekoľko písmen vie operačný systém Windows určiť typ súboru a (väčšinou aj) priradiť správny program na jeho otvorenie (načítanie).
 4. Umiestnenie súboru - cesta k súboru. Príklad: c:\fotky_z_dovolenky\chose_v_zalive.jpg
 5. Dátum vytvorenia súboru
 6. Dátum poslednej zmeny súboru
 7. Dátum posledného otvorenia (načítania) súboru
 8. Atribúty súboru - skrytý alebo “len na čítanie”

Tip: Prečítajte si môj príspevok o súbore v blogu na tiborepcek.com.

Úloha: Nájdite si ľubovoľný súbor a zistite jeho všeobecné vlastnosti! Porovnajte všeobecné vlastnosti súboru a priečinku: Čo majú spoločné/rozdielne?

Odpoveď: Zobraziť / Skryť

Hlavne pri posielaní súboru (súborov) alebo priečinku (priečinkov) cez internet je kvôli rýchlosti potrebné veľkosť súborov alebo priečinkov zmenšiť (komprimovať). Komprimácia (kompresia, pakovanie, balenie) súborov a priečinkov v praxi väčšinou znamená:

 • šetrenie miesta (úložnej kapacity),
 • zrýchlenie komunikácie (napr. prílohu s menšou veľkosťou odošlem mejlom za kratší čas),
 • zjednodušenie práce so súbormi a priečinkami (všetky sú zbalené v jednom súbore - v našom prípade s príponou zip) a
 • zvýšenie bezpečnosti práce so súbormi a priečinkami (komprimovať sa dá aj s použítím hesla, t. j. bez správneho hesla sa s obsahom komprimovaného súboru nedá pracovať).

My na komprimáciu budeme používať program 7-Zip, pretože podporuje množstvo spôsobov zmenšenia súborov a priečinkov, jeho používanie je bezplatné, existuje slovenský preklad a práca s ním nie je náročná.

Videonávod zobrazuje postup komprimácie v programe 7-zip 4.65:

Súbory, ktoré vo videonávode boli skomprimované, majú teraz menšiu veľkosť a sú uložené (zbalené) v jednom súbore s názvom htmlTour.zip.

Úloha: Skomprimujte ľubovoľný počet súborov a priečinkov do súboru s názvom Test.zip!

Kvíz: Myslíte si, že sa v tejto téme vyznáte? Pomôže vám to overiť kvíz o súbore.

Dalo by sa niečo vylepšiť? Mohlo by sa niečo povedať jednoduchšie / zrozumiteľnejšie? Niečo som zabudol? Prečítajte si pravidlá komentovania a doplňte ma v komentároch: